Privacystatement

Doeleinden verwerking

De Stichting Ruilshop verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

  • Het kunnen verstrekken van informatie omtrent onze dienstverlening.

Wettelijke grondslag verwerking

Stichting Ruilshop verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door de Stichting Ruilshop worden bewaard voor een duur van een onbepaalde periode. De Stichting Ruilshop hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

  • Persoonsgegevens die via een contactformulier op de website of rechtstreeks naar een e-mailadres zijn gestuurd, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht  om adequaat dienstverlening door de Stichting Ruilshop te kunnen verlenen.
  • Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt geregistreerd bij een bezoek aan een website van de Stichting Ruilshop ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uw IP-adres wordt maximaal 60 dagen bewaard.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Stichting Ruilshop te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Stichting Ruilshop verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die de Stichting Ruilshop doet kunt u contact opnemen via info@ruilshop.nl

Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en dataportabiliteit kunt u een e-mail sturen naar info@ruilshop.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Ruilshop, neem dan contact op via  info@ruilshop.nl  ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.