Reglement Ruilshop

Ruilshop logo Noord-Beveland

Stichting Ruilshop

De Stichting RuilShop is een non-profit organisatie ten ben hoeve van het besturen van de RuilShop platform, evenementen, verdere activiteiten en materialen.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Stichting Ruilshop
De werknaam is: RuilShop Noord-Beveland
Bestuur:
Connie Gouwen
Irene Brakman
E-mailadres: ruilshop@proton.me
KVK: 87023881
Bankrekening: NL34 RBRB 8836 6844 83

Huidige platforms:
FaceBook : RuilShop Noord-Beveland | Facebook
Telegram : https://t.me/+4YFuTFP9yw1jOGZk

Artikel 1

Het Reglement

Dit reglement is van toepassing voor alle deelnemers van de Lokale RuilShop Noord- Beveland. Wij spreken niet over leden maar over deelnemers omdat men actief deelneemt in de ruileconomie.

Binnen de ruileconomie van Noord Beveland beroepen wij, de Stichting RuilShop ons op het Universele Verdrag Rechten van de Mens.  Dit geld zowel voor de deelnemers als ook de vrijwilligers en het bestuur. Wij gaan respectvol met elkaar om met het oog op dit verdrag.

Het bestuur, vrijwilligers of deelnemers kunnen wijzigingen of aanvullingen op dit reglement voorstellen via het e-mailadres van de RuilShop. Wanneer het voorstel aangenomen is, zal dit gecommuniceerd worden via de (sociaal media)platform en nieuwsberichten.  Wanneer het wenselijk is om de mening van de andere deelnemers te raadplegen zal er een poll gehouden worden.  Indien er bezwaren zijn op een bepaalde reglement, zal dit besproken worden binnen het bestuur. U krijgt dan persoonlijke uitslag van het bestuur.

Artikel 2

Acceptatie van deze regels
Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen, ga je akkoord met het reglement van de Ruilshop.

Artikel 3

Lidmaatschap
De aspirant-deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn, om deelnemer te worden van de Ruilshop.

Indien de deelnemer ondernemer is, dient hij/zij dit bij het bestuur bekend te maken.

Inschrijving gebeurt (tijdens plan B) via het fysieke inschrijvingsformulier. Bij ondertekening, teken je ook voor de ontvangst van de gratis Spiri-punten, de intentie om een succesvolle ruileconomie te realiseren en het akkoord bevinding met het reglement. Wanneer het platform gerealiseerd is zullen wij de procedure aanpassen en dit bekend maken via Nieuwsberichten op de (sociaal media)platforms.

Artikel 4

Contributie van de deelnemers
Er zijn geen contributie kosten voor de Ruilshop. Wanneer dit beleid wijzigt, zal de deelnemers ruim van te voren op de hoogte worden gebracht via een Nieuwsbericht.

Artikel 5

Uw privacy
Wij hechten grote waarde aan ieders privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt zoals omschreven in onze privacy statement.  U kunt deze opvragen via het e-mailadres en/of (sociaal media)platform.

Artikel 6

SPELREGELS
Deelname aan de Ruilshop.

De deelnemer kan binnen de Ruilshop community, Spiri-punten verdienen en uitgeven, maar ook kopen. We betalen elkaar zonder geld en ruilen de diensten en goederen in natura. Boontjes voor worteltjes, of Spiri-punten de ruileenheid van onze ruileconomie.  Tegenover een geruilde dienst of geruilde goederen kan er geruild worden in natura maar hoeft niet omdat wij onze ruileenheid de Spiri-punten kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld Deelnemer A kan diensten of goederen ruilen met deelnemer B, die vervolgens weer met deelnemer C andere diensten of goederen ruilt.

De aanbieder die de dienst en/of de goederen levert, bepaalt in overleg met de ontvanger het artikel dat geruild gaat worden of het ruiltarief. Het is ook mogelijk een vast tarief af te spreken voor de totale transactie. Indien nodig kunnen de deelnemers ook gemaakte (on)kosten in geld vergoeden. Arbeid verrekenen we bij voorkeur in Spiri-punten . Bijvoorbeeld de deelnemer betaalt in euro’s de ingrediënten en arbeidsuren in spiri-punten voor het bakken van de appeltaart.

Een deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering. Indien een deelnemer van de WA-verzekering gebruik moet maken, dan is het belangrijk de verzekeringsmaatschappij te melden dat het een vriendendienst betreft.

Artikel 7

Goederen & Diensten

Wat kunnen de deelnemers ruilen?

De spullen die de deelnemer ruilt moeten, schoon, compleet en in goede staat zijn. Graag een zo volledig mogelijke omschrijving erbij. Afspraken met de aanbieder maakt de deelnemer via een persoonlijk bericht van het betreffende (sociaal media)platform. De aanbieder dient zelf zijn geruilde artikelen te verwijderen. Eens per kwartaal zal bekeken worden door het bestuur of content medewerker, welke eenmalige artikelen niet geruild zijn. Deze zullen dan verwijderd worden. De Ruilshop heeft het recht om bepaalde spullen te weigeren.

Hoe maakt de deelnemer afspraken over de prijs van goederen of diensten?

 • De deelnemers bepalen samen met welke middelen de goederen geruild worden, in natura. Bijvoorbeeld een pot honing voor een fles wijn. Of de deelnemer komt overeen het aantal Spiri-punten. Bijvoorbeeld een pot honing is 4 punten, zodat er via de (sociaal media) platform iets anders aangeschaft kan worden. 
 • Voor diensten bepalen de deelnemers samen de omvang van de werkzaamheden en de hoogte van de vergoeding in Spiri-punten of andere goederen/ diensten.
 • De deelnemers kunnen samen afspraken maken over het te verrekenen uurtarief en/of goederen/diensten.
 • De deelnemers kunnen ook voorafgaand aan het leveren van de dienst een vaste afspraak maken over een vaste vergoeding van de dienst, ongeacht de tijd die een ander daarvoor nodig heeft. Bijvoorbeeld: de deelnemer kan afspreken dat het breien van een trui 75 Spiri-punten kost, ongeacht de werktijd die de deelnemer daaraan besteedt.

Bovendien kan er hulpvragen gesteld worden via de Ruilshop (sociaal media) platform en kunnen de Spiri-punten, andere goederen/diensten geboden worden of gewoon iemand helpen uit liefde.
Gratis artikelen mogen ook aangeboden worden. De deelnemer meldt dan nul Spiri-punten.

Aanbeveling goederen en diensten.
Het verdient aanbeveling diensten en goederen aan te bieden, waarvan redelijkerwijs kunt verwachten dat andere deelnemers er gebruik van willen en kunnen maken.
Bied daarom aansprekende of originele diensten aan via de twee platforms.
De deelnemer heeft dan de meeste kans dat andere deelnemers van zijn aanbod gebruik wil maken.
De deelnemer houdt zijn aanbod actueel: verwijdert goederen of diensten, die de deelnemer niet meer wil aanbieden op het platform. Bij verkochte goederen verwijdert de deelnemer zelf deze behalve als jij bijvoorbeeld altijd hetzelfde product aanbiedt. Bijvoorbeeld: het aanbieden van jouw hobby, jammetjes maken.

Artikel 8

Waarde Spiri punt.
We hanteren geen vaste waarde voor de Spiri-punten . Om de Spiri-punten aan te schaffen voor de deelnemers, hanteren we verschillende tarieven, mede afhankelijk van de doelgroep.
De deelnemers maken zelf in overleg afspraken over de vergoeding. Het is ook mogelijk een vast tarief af te spreken voor de totale transactie. Er zijn tenslotte geen btw of accijns op de producten. Deze zijn reeds eerder betaalt. Dus voordeliger als in het regulier geldstroom.

Ruilen en betalen in Spiri’s en euro’s
Soms kun je voor een geleverde dienst zowel Spiri-punten als in euro’s vergoeden. Bijvoorbeeld wanneer iemand een taart voor je bakt, kun je de arbeidsuren in Spiri-punten betalen en de ingrediënten in euro’s verrekenen.

Arbeid verrekenen we bij voorkeur met Spiri-punten . Onkosten of ingrediënten kun je naar keuze in Spiri-punten of euro’s verrekenen. Ook hier geldt dat de deelnemers samen de hoogte van de vergoeding bepalen.

Artikel 9

Risico en aansprakelijkheid
De Ruilshop geeft geen garantie op geruilde goederen. U dient dus ook steeds zelf goed te controleren naar de kwaliteit van het artikel. Zo ook de kwaliteit van de geleverde diensten. De deelnemer maakt zelf duidelijke afspraken van te voren. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een WA verzekering. Met de verzekering afspreken dan dat het om een vriendendienst gaat.

Artikel 10

Onze activiteiten
Hoe krijgt een deelnemer een uitnodiging voor nieuwe activiteiten?
Op de (sociaal media)kanalen wordt de deelnemer op de hoogte gehouden van de actuele activiteiten. Op Facebook is er ook de mogelijk om events te melden. Op Telegram zullen de activiteiten vast gepind worden. Daar zullen de activiteiten ook gemeld worden. Wanneer ons platform klaar is zal er een Nieuwsrubriek zijn waar deze informatie te vinden is.

Artikel 11

Het concept Ruilroute & Ruilshop Thuis

Ruilroute

In onze ruileconomie organiseren we regelmatig Ruilroutes in de dorpen op Noord Beveland. Om de routes te coördineren, de distributie en verkoop van tokens en verdere hand en span diensten, is de taak van de vrijwilligers onmisbaar.

De evenementen worden gecommuniceerd via de website en diverse andere media en eventueel flyers.

RuilShop Thuis
Het RuilShop Thuis concept is ontwikkeld zodat er ook via een eigen stalletje / kiosk producten, diensten of talenten ten toon gesteld kan worden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar producten en kan allerlei creatieve manieren bedenken, om het stalletje in te richten, de producten en/of diensten te ruilen met de mede eilandbewoners.
Het Ruilshop bestuur zorgt voor het materiaal( tegen betaling van geldende valuta) voor een uniform en herkenbare uitstraling van het Ruilshop concept.

Inhoud RuilShop Thuis pakket wordt nader bepaald, en kan ook wisselend zijn.
Dat is minimaal een RuilShopvlag en Spiri-punten.

De aanschaf waarde van het pakket ontvangt de deelnemer in Spiri-punten (te gebruiken als wissel munten) terug.

Artikel 12

Bezoekers
De RuilShop is ook interessant voor bezoekers om mee te doen. Zij kunnen de tokens aanschaffen op nog nader te bepalen plekken inclusief adressen van de Ruilshop Thuis deelnemers.

Artikel 13

Vrijwilligers
De RuilShop werkt met vrijwilligers die een zeer belangrijke en zelfstandige rol hebben binnen het concept. De Ruilshop vrijwilliger, heeft de functie naam Ruilshop Supervisor gekregen. Hij of zij is contactpersoon van onze ruileconomie in het dorp waar hij/zij woont. De volgende taken worden gedaan door de Ruilshop Supervisor:

 • Welkomstgesprekken met de aspirant-deelnemers
 • Zorgt dat de nieuwe deelnemer, op de hoogte is.
 • Ingeschreven wordt en zorgt dat de eerste gratis spiri-punten worden uitgedeeld.
 • Ruilshop Thuis pakket leveren
 • De administratie van de Spiri-punten bij houden.
 • Beantwoord vragen van en/of adviseert de deelnemer
 • Ondersteunt aspirant-deelnemer zonder internet tot het vinden van een buddy, die daarbij kan helpen. De buddy informeert het ruilplatform dat hij / zij iemand ondersteunt wegens geen internet.
 • Organiseert zelfstandig en/of in overleg met het bestuur ruilroutes in het dorp waar hij/zij woont.
 • De supervisor houdt het bestuur en de overige vrijwilligers van de RuilShop op de hoogte van belangrijk informatie, eventuele calamiteiten en klachten via een WhatsApp groep van de vrijwilligers en het bestuur.
 • Ook zal er fysiek overleg worden georganiseerd met het bestuur. De frequentie dient nog bepaald te worden en is ook afhankelijk van de behoefte.

Daarnaast zijn er diverse andere vrijwilligers wenselijk, bijvoorbeeld:

 • Beheer platforms
 • Schrijven van content / nieuwsartikelen.
 • Administratie
 • Flyers ophangen / rond brengen.
 • Koeriers

De vrijwilligers krijgen een nog overeen te komen aantal Spiri-punten vergoeding per maand.

Artikel 14

Kosten
RuilShop: telefoon-, porto-, drukkosten, kosten ontwikkeling en onderhoud ICT platform, materiaal en tokens moeten we betalen in euro’s. Dat is de reden dat er ook een verdien model in ons ruileconomie concept zit om deze kosten te dragen. Zolang er voldoende Spiri’s worden verkocht kan de contributie gratis zijn, echter wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn zal mogelijk het noodzakelijk zijn een contributie in te gaan voeren in de toekomst. Via een nieuwsbrief zal je tijdig hierover geïnformeerd worden.
De hoogte van de eventuele contributie in euro’s (geldende valuta) is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten.

De Ruilshop handelt zoveel mogelijk in Spiri-punten af binnen onze ruileconomie.
Bijvoorbeeld:

 • onze administratie
 • het content beheer van onze platforms;
 • het schrijven van artikelen;
 • en de inzet van vrijwilligers worden uitbetaald in Spiri-punten.

Artikel 15

Stoppen, wijzigen, verhuizen en overlijden.

Stoppen
Wanneer je wilt stoppen met je deelname aan de RuilShop , dien je dat te melden via het e-mailadres van de RuilShop of via de supervisor. Alle gegevens worden direct vernietigd.

De Spiri-punten kunnen overgedragen worden aan een andere deelnemer naar eigen keuze.

Verhuizingen
Wanneer de deelnemer gaat verhuizen op Noord-Beveland, kan het nieuwe adres doorgegeven worden via het e-mail-adres van de Ruilshop.

Wanneer de deelnemer gaat verhuizen naar een ander gemeente dan Noord-Beveland. Willen wij dit ook graag weten. Het huidige beleid is dat indien je naar een andere gemeente verhuist het gelijk staat aan een opzegging Ruilshop. De Ruilshop is bestemd voor inwoners van Noord-Beveland.

Echter wij sluiten niet uit dat in de toekomst er mogelijkheden bestaan om met andere ruileconomie community’s samen te werken. We houden jullie van de ontwikkeling op de hoogte via een Nieuwsbericht.

Wijzigingen
De deelnemer kan zijn wijzigingen ook doorgeven via het e-mailadres van de Ruilshop. Bijvoorbeeld wanneer je e-mail-adres of telefoonnummer verandert

Overlijden
Indien de deelnemer overlijd, kan de executeur de Spiri-punten overdragen aan een andere deelnemer.

Artikel 16

Deelnemer heeft een klacht of is ontevreden over een transactie.
De deelnemer dient in elk geval eerst de onvrede te bespreken met de degene die een dienst of goederen heeft geleverd. De deelnemers dienen samen tot overeenstemming te komen. Indien er geen bevredigende overeenstemming bereikt kan worden (bijvoorbeeld een aanpassing van de vergoeding of extra werkzaamheden) dan kan de deelnemer contact opnemen met de Supervisor of Bestuurslid. Hij/Zij kan wellicht een oplossing, tips bieden of zorgen voor bemiddeling.
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden over de transactie. 

Artikel 17

Het volgende is niet toegestaan:

 • Drugs en andere verdovende middelen te verhandelen.
 • Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden te verhandelen.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen in gebaar en woord.
 • Beschermde dieren of planten te verhandelen.
 • Pornografie te plaatsen / verhandelen.
 • Alle overige diensten of producten die onrechtmatig zijn dan wel indien het bestuur van de Ruilshop van mening is dat dit het geval is.

Bij overtreding van een van bovenstaande regels, zal er eerst een waarschuwing vanuit het bestuur, gemeld worden. Bij herhaling wordt er aangifte gedaan en wordt u de toegang tot de de Ruilshop ontzegt. Kortom wij gaan respectvol met elkaar om en doen elkaar geen schade aan.

Dit ‘Reglement van deelname, instemming en besluiten’ is vastgesteld tijdens het bestuursoverleg van 27-08-2022.