Waarom de Ruilshop?

De vraag die ons nogal eens wordt gesteld is; “waarom hebben we de Ruilshop opgezet?” Wij zien en voelen dat de wereld aan het veranderen is, daar anticiperen wij op en weten dat het ook anders kan en moet.

Meer en meer spullen worden er nieuw aangekocht, terwijl het oude er niet meer mee door kan of dat er lang genoeg naar gekeken is. In de zestiger en zeventiger jaren kocht je een bankstel en deed je daar je levenlang mee. Inmiddels is de tijd verandert en de welvaart toegenomen, maar nu is er een kentering ingetreden. Het verschil tussen mensen die wat minder te besteden hebben en de mensen die veel te besteden hebben is aanmerkelijk groter geworden.

De Ruilshop is er dan ook aan de ene kant om verspilling tegen te gaan. Veel producten die nog een tweede leven zouden kunnen krijgen worden weggedaan. Dan is het mooi om dit te kunnen ruilen met iemand die blij is met dit product.

We gaan er zo vanuit dat we nog van alles kunnen kopen en dat de supermarkten nog steeds leveren waar wij behoefte aan hebben. Zal dit zo blijven? Vaak denken we er niet over na….Totdat er een staking is bij de supermarkt zoals we laatst konden meemaken dan is er ineens geen groente meer of de schappen met eieren zijn leeg. Maar dat is maar eenmalig hoor ik zeggen….maar het feit is dat alles enorm veranderd is in de laatste twee jaar. Op een dag kan deze zekerheid wegvallen en wat is het dan fijn dat je weet dat je met mensen kan ruilen. Hoeveel mensen hebben er een volkstuintje waarvan het overschot rijkelijk aanwezig is. Toevallig heb ik shampoo nodig zou ik dat kunnen ruilen voor een zak aardappelen? De waarde dienen we dan los te laten, op dat moment gaat het om wat jij nodig hebt.

Wij willen hiermee uitdrukkelijk niet beweren dat we geld direct moeten afschaffen. Sterker nog, in deze tijd waar voedsel en energie steeds duurder wordt moeten we elkaar helpen om zolang geld beschikbaar is uit de geldzorgen te blijven. Betaal ten eerste zoveel mogelijk contant. Geef de voorkeur aan zelfstandige ondernemers en ondernemingen. Houd het geld lokaal door naast de contante euro ook met rente- en speculatievrij geld (bijvoorbeeld ruilshop Spiripunten) te gebruiken. Jij ben diegene die waarde creëert.

Het pinnen veroorzaakt dat het geld verdampt omdat voor elke transactie betaalt de ondernemer transactie kosten. Het geld blijft, niet lokaal maar door elke transactie gaat er steeds meer geld uit de lokale economie naar de banken.

Euro contant, bijvoorbeeld €50,00 contant blijft €50,00. Vandaag, morgen en overmorgen. Natuurlijk is forceren ongewenst. We moeten er toegroeien naar een economie die gebaseerd is op vrijheid en onafhankelijkheid, waarin geld in de bijrol wordt geplaatst en uiteindelijk in zijn huidige vorm gaat verdwijnen.

Ruilen is een verrijking! De waarde is iets persoonlijks maar kan worden losgelaten als behoefte meer een factor wordt. De vraag is: waar kies jij voor?

Kies je om mee te veranderen? Wordt deelnemer van onze ruilcommunity, dan leren wij samen hoe we waarde kunnen creëren en om zonder dwang van bovenaf te bouwen aan een werkelijk vrije en menswaardige samenleving.